Chó có thể chết khi bị nhiễm bệnh ghẻ không?

/
Bệnh ghẻ ở chó mèo là một căn bệnh có thể điều…