Thời gian tiêm phòng bệnh dại cho chó mèo kéo dài bao lâu

Tiêm phòng dại cho chó mèo là việc lên thực hiện để giúp chó mèo khỏe mạnh và bảo vệ cả mọi người xung quanh. Vậy thì thời điểm nào có thể tiêm phòng dại cho chó mèo được và bao lâu nên tiêm phòng dại nhắc lại 1 lần?

Chó mèo khi được 4 – 6 tháng tuổi có thể áp dụng biện pháp tiêm phòng dại đầu tiên và 1 năm sau bạn nên tiêm phòng dại nhắc lại 1 lần cho chó sau 1 năm đó thì có thể 3 năm nhắc lại một lần hoặc 1 năm nhắc lại 1 lần đều được.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *