Một con rồng nam mỹ iguana có thể phát triển dài tới 2m và nó là một trong các loài bò sát cảnh lớn nhất thế giới. Bài viết dưới đây mình sẽ cung cấp cho anh em một biểu đồ tăng trưởng của rồng nam mỹ.

Trong vòng 2 năm đầu thì rồng nam mỹ sẽ phát triển nhiều về chiều dài và trọng lượng cơ thể. Dưới đây là một số thuật ngữ được sử dụng để nói về kích thước của loài bò sát cảnh này.

– SVL: Chiều dài cơ thể

– STL: Chiều dài cơ thể công với đuôi

Khi nở
SVL (Chiều dài cơ thể): 6,5- 9cm (2,5-3,5in)
STL (Chiều dài cơ thể + đuôi): 15- 23cm (6-9in)
Nó nặng tới 90 gram (0,2lbs)

Năm 1

SVL (Chiều dài cơ thể): 20- 23cm (8-9in)
STL (Chiều dài cơ thể + đuôi): 51cm-69cm (20-27in)
Trọng lượng 0,45kg – 0,68kg (1-1,5lbs)

Năm 2
SVL (Chiều dài cơ thể): 28cm – 30,5cm (11-12in)
STL (Chiều dài cơ thể + đuôi): 71cm – 91,5cm (28-36in)
Trọng lượng 0,91kg – 1,81kg (2-4lbs)

Năm 3

SVL  (Chiều dài cơ thể): 30.5-35.5cm (12-14in)
STL (Chiều dài cơ thể + đuôi): 76-107cm (30-42in)
Trọng lượng 1,81kg – 2,72kg (4-6lbs)

Năm 4
SVL (Chiều dài): 35,5-41cm (14-16in)
STL (Chiều dài cơ thể + đuôi): 89-122cm (35-48in)
Trọng lượng 2,27kg – 3,63kg (5-8lbs)

Năm 5

SVL (Chiều dài cơ thể): 45,72cm – 50,8cm (18-20in)
STL (Chiều dài + đuôi): 114,3cm – 152,4cm (45-60in)
Trọng lượng 4,54kg – 6,80kg (10-15lbs)

Năm 6
SVL (Chiều dài cơ thể): 50,8cm – 55,88cm (20-22in)
STL (Chiều dài cơ thể + đuôi): 127cm – 167,64 (50-66in)
Trọng lượng 6,35kg – 8,16kg (14-18lbs)

Năm 7 trở lên
SVL (Chiều dài cơ thể): 50,8cm – 60,96cm (20-24in)
STL (Chiều dài cơ thể + đuôi): 127cm – 182,88cm (50-72in)
Trọng lượng nặng 6,80kg – 9,07kg (15lbs-20lbs)

Những con số này áp dụng cho iguana đực thường được cho ăn uống đầy đủ theo tiêu chuẩn nuôi Iguana. Đối với các con rồng nam mỹ cái thì các chỉ số trên sẽ giảm đi 20%.

Tìm hiểu thêm: